Wanneer u een onderneming heeft of een vrij beroep uitoefent bent u wettelijk verplicht om een administratie te voeren. Ondanks de diverse maatregelen die de overheid in de afgelopen jaren heeft doorgevoerd om te komen tot een verdergaande administratieve lastenverlichting voor ondernemers blijft het voeren van een administratie voor veel mensen een échte administratieve last. Biqqelz kan u bij het voeren van uw administratie niet alleen ondersteunen maar kan u deze last ook geheel uit handen nemen.

Bij het verwerken van uw administratie maakt BBiqqelz gebruik van een gerenommeerd administratiepakket met naast de gebruikelijke financiële dagboeken vele extra mogelijkheden zoals:

  • debiteurenadministratie
  • crediteurenadministratie
  • projectadministratie
  • voorraadadministratie

Beschikt u zelf over een administratiepakket? Door de jarenlange ervaring met diverse administratiepakketten is Bbiqqelz in staat om zich snel in te werken in de ins en outs van uw pakket.

Bbiqqelz kan uiteraard ook voor u de periodieke aangifte Omzetbelasting verzorgen. De manier waarop dat gebeurt hangt nauw samen met de wijze waarop uw administratie wordt gevoerd. In de meeste gevallen wordt uw administratie in het administratiepakket ingevoerd waarna de aangifte Omzetbelasting als sluitstuk rechtstreeks vanuit het administratiepakket wordt opgesteld en electronisch wordt verzonden naar de Belastingdienst. In andere gevallen wordt de aangifte Omzetbelasting samengesteld op basis van door uzelf opgestelde tellingen, al dan niet op electronische wijze. Deze gegevens kunnen worden ingevoerd in het administratiepakket waardoor het mogelijk is om alsnog op electronische wijze uw aangifte Omzetbelasting te verzenden naar de Belastingdienst.

Afhankelijk van uw eisen en wensen kiezen we in onderling overleg voor het voeren van een administratie op een wijze waarbij u én Biqqelz zich beide prettig voelen en die bovendien zo efficiënt mogelijk is.