Biqqelz Administratieve Dienstverlening biedt administratieve dienstverlening, fiscale dienstverlening en personele dienstverlening voor MKB, ZZP-er en particuler

De initialen BS in de domeinnaam bsadministratie.nl staan voor Betty Sikkema. In 1993 rondde zij haar HEAO-opleiding Accountancy (gelijktijdig differentiatie AA én differentiatie RA) af, waarna zij direct haar eerste werkkring in de Accountancy aanvaardde. Gedurende 10 jaar was zij werkzaam bij de toenmalige Noordelijke Accountantsunie in Meppel, waar zij naast veel ervaring op het gebied van de Administratieve Dienstverlening ook de nodige ervaring opdeed in Fiscale Dienstverlening en op het gebied van Personeel & Organisatie. In laatstgenoemd werkgebied was zij verantwoordelijk voor de salarisadministraties van ruim 125 cliënten in de meest uiteenlopende sectoren.

Op 1 januari 2004 werd de stap gezet naar een eigen accountantskantoor: BS Accountancy. Met als basis enkele cliënten van haar voormalige werkgever werd het eigen kantoor verder uitgebouwd. BS Administratie is het administratiekantoor dat per 1 juli 2010 is ontstaan, nadat Betty haar accountantskantoor BS Accountancy heeft beëindigd. De reden hiervoor lag in de toenemende regel- en bemoeizucht vanuit de beroepsorganisatie en de daarmee gelieerde organisaties. De basis voor deze toenemende regel- en bemoeizucht lag in de toenemende wet- en regelgeving binnen het accountantsberoep, met name op internationaal niveau en veelal ingegeven door negatieve publiciteit rondom activiteiten van grote accountantskantoren. Helaas werd hierbij geen rekening gehouden met de werkgebieden en omvang van individuele accountantskantoren, waardoor ook de kleine accountantskantoren moesten voldoen aan diverse eisen die niets (meer) met hun dagelijkse praktijk te maken hebben.

Een simpele kosten-baten-analyse leidde tot de conclusie dat de extra financiële lasten, verbonden aan het uitoefenen van het beroep van openbaar accountant, geen meerwaarde meer zouden bieden. Temeer daar de dagelijkse werkzaamheden van BS Accountancy ook prima binnen een administratiekantoor uitgeoefend zouden kunnen worden. Zonder verlies van kwaliteit, zonder verlies van identiteit én, voor u als cliënt natuurlijk ook belangrijk: zonder de extra financiële lasten die de uitoefening van het beroep van openbaar accountant met zich meebrengt.

Door de omzetting van BS Accountancy in BS Administratie blijft de kwalitatief hoogwaardige dienstverlening tegen een betaalbare prijs, zoals Betty deze bij de start van haar eigen kantoor voor ogen had, ook in de toekomst gewaarborgd. In december 2018 heeft Betty een nieuwe bedrijfsnaam geïntroduceerd: Biqqelz. Onder de naam Biqqelz worden sindsdien alle werkzaamheden van Betty in de markt gezet, waarbij de afzonderlijke websites behouden blijven.

Opleidingen, cursussen en workshops:

Dit overzicht zal binnenkort worden gepubliceerd.

Vrijwilligers-functies op financieel-administratief gebied:

  • April 2004 t/m april 2008: Penningmeester van Nederlandse Vereniging voor Appenzeller en Grote Zwitserse Sennenhonden
  • 2005-2006: Penningmeester van Stichting Organisatie Hondententoonstelling Zwolle
  • 2006: Penningmeester van Kynologenclub Zwolle e.o.
  • 2012-heden: Verzorging administratie voor Stichting Herplaatsing Sennenhonden "Citta von Bännlifluh"

Opleidingen en kwalificaties bsadministratie.nl

Wil je weten welke opleidingen, workshops, etc. ik allemaal heb gevolgd, dan kun je een kijkje nemen op mijn overkoepelende website biqqelz.nl. Hier vind je alle benodigde informatie om vast te stellen of jij denkt dat ik jou kan helpen met jouw administratie, belastingaangifte en/of salarisadministratie. Heb je nog vragen? Neem gerust contact met mij op!