Biqqelz | bsadministratie.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die de gebruiker eventueel (per email en/of per contactformulier) aan haar verschaft altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt behandeld.

De persoonsgegevens die door u aan Biqqelz | bsadministratie.nl worden verstrekt via haar website of per e-mail, worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van het aangegeven doel, waaronder – maar niet beperkt tot – het reageren op informatie-aanvragen. Indien u vragen heeft over de (eventuele) verwerking van uw persoonsgegevens door Biqqelz | bsadministratie.nl, ga dan naar het onderdeel Contact in het footermenu onderaan deze pagina. Hier vindt u een contact-formulier en alle gegevens om op de door u gewenste manier contact op te nemen met Biqqelz | bsadministratie.nl.